Kontanthjælp

Kontanthjælp

Fairway tilbyder relevante tilbudspakker til alle kandidater på kontanthjælp, men vores speciale er at samarbejde med kandidater på kontanthjælp, der har (også betydelige) problemer udover ledighed.

Vi er forankret i en stærk tro på, at alle uanset deres helbred, situation og udfordringer kan – og bør – hjælpes tættere på job eller afklaring til andet, når blot de rette hensyn tages.

Vores indsats overfor denne målgruppe med problemer udover ledighed er først og fremmest kendetegnet ved en helt særlig og individuelt baseret tilrettelæggelse af de erhvervsrettede tiltag, der søges etableret i hver enkelt kandidats sag.

I tæt samarbejde med specielt det private erhvervsliv formår vi ikke bare at tilbyde et relevant tilbud om virksomhedspraktik og job, vi formår også i langt de fleste tilfælde via tæt opfølgning og løbende rådgivning at fastholde forløbene og dermed udvikle og optimere mulighederne for, at vores kandidater efterfølgende kan opnå ansættelse.

Vi tilbyder blandt andet afklaringsforløb med jobsigte, og mentorforløb med indhold der skræddersyes efter kandidatens behov.

I alle forløb hos Fairway er man som henvist kandidaten sikret én fast kontaktperson hos os hele forløbet igennem, ligesom alle forløb er tilrettelagt som individuelt samarbejde mellem os og kandidaten.

Vi sørger altid for at holde rådgiveren i jobcentret tæt orienteret undervejs i hele samarbejdsforløbet, og vi udfærdiger løbende statusnotater til sagen.

I afklaringssager er Fairways særlige kendetegn, at vi sætter en ære i at afslutte alle forløb med en slutevaluerende rapport/skrivelse, der dels er på et højt fagligt niveau, dels peger konkret og direkte på løsningstiltag og perspektiver.

Kontakt os for yderligere, og se hér hvordan vores arbejde i denne type sager har haft af betydning.