Rådgivning

rådgivning

Fairway har siden 2003 ydet rådgivning til stort set alle typer af virksomheder indenfor vores speciale-områder.

Typisk er der i mere bred forstand tale om rådgivning og igangsætning af processer, der medvirker til at bedre den enkelte virksomheds CSR-profil.

På et mere overordnet plan rådgiver vi også i forhold til eksempelvis fastlæggelse af sygefraværs- og fastholdelsespolitikker.

Ligeledes rådgiver vi specifikt i forhold til at implementere redskaber og værktøjer til at nå de målsætninger, der ligger indenfor rammerne af FN’s verdensmål.

Ud fra den enkelte virksomheds unikke behov, rådgiver vi også i enkeltsager og agerer med vores specialviden bindeled mellem virksomhed og offentlig myndighed til alle parters fordel.

Kontakt Fairway for at høre nærmere om vores rådgivningspakker eller hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed i en unik situation.