Mentor

Mentor

Fairways dygtige mentorteam står altid klar til at hjælpe jobcentret videre i de konkrete sager, hvor en kandidat har brug for en særlig indsats for eksempel forud for etablering af erhvervsrettede tiltag, eller i en på anden vis truet eller udsat situation.

Vi tilbyder mentorforløb i kontanthjælpssager, sygedagpengesager, ressourceforløb, ledige fleksjobbere, uddannelsesmentorforløb, JAF-forløb og også som en art efterværn i sager, hvor kandidaten via os har fundet fodfæste på arbejdsmarkedet igen, men har behov for videre støtte i sin første tid tilbage på arbejdsmarkedet.

Vores mentorforløb er alle uden undtagelse individuelt tilrettelagt, hvor kandidaten er sikret én fast mentor gennem hele sit forløb.

I Fairway tilstræber vi altid i det omfang det er muligt at knytte en aktivitet til mentorsamarbejdet, således at vi bevæger os væk fra udelukkende passive møder hos enten os eller kandidaten selv.

Det kan være Walk & Talk-møder, virksomhedsbesøg, ledsagelse til møder, behandling mv. eller andre aktiviteter i samspil med selve mentorfunktionen.

Vores medarbejdergruppe er bredt funderet og tæller bl.a. en socialrådgiver, jurist, master i konflikthåndtering, cand.scient.adm., pædagog, ergoterapeut, psykologistuderende og psykoterapeut.

Vi favner med andre ord bredt og har stor faglig viden, hvilket giver os mulighed for at matche den henviste kandidat med netop den mentorprofil hos os, der passer bedst.

Se hvad vi formår at rykke på sammen med vores kandidater hér, og kontakt os for yderligere information.

Brian Hardy

Brian er godt i gang med at følge sin uddannelsesmæssige drøm. En drøm, der havde svære udsigter, men som blev løftet i takt med at han fik den rette støtte.  

Se videoen, hvor Brian selv fortæller om den udvikling, han har været igennem, og de resultater han har nået.