FAIRWAY OG VORES SAMARBEJDE MED JOBCENTRET

I Fairway har vi siden 2003 samarbejdet med og leveret ydelser til landets jobcentre indenfor beskæftigelsesindsatsen i bred forstand. Læs mere om vores kerneydelser her, eller kontakt os for yderligere.

SYGEMELDT

Sygedagpengeområdet er ét at vores specialer, hvor vores bredt funderede og fagligt kompetente medarbejdersammensætning giver os mulighed for at skabe løsninger gennemjobafklaring, udviklende og afklarende praktikker, arbejdsfastholdelse, optimerende forløb for delvist sygemeldte og mentorforløb.

KONTANTHJÆLP

På kontanthjælpsområdet er de fleste af vores ydelser rettet mod aktivitetsparate kandidater, med (også markante) problemer udover ledighed.

Vi tilbyder blandt andet jobsøgningsforløb, udviklende og afklarende praktikforløb med jobsigte og mentorforløb. Alle forløb er individuelt tilrettelagte, og kandidaten er sikret én fast kontaktperson i sit forløb hos os.

INDGÅ SAMARBEJDE MED FAIRWAY OG LAD OS SAMMEN SKABE UDVIKLING OG RESULTATER TIL ALLES VINDING.

FLEKSJOB

Med solidt udgangspunkt i vores store og over flere år opbyggede virksomhedsnetværk, har vi siden 2003 skabt mange fleksjobs til vores ledige fleksjobkandidater.

Vi tilbyder intensive jobsøgningsforløb, revurderingsforløb med dedikeret jobfokus, afklaringsforløb, forløb for sygemeldte fleksjobbere og mentorforløb – også som efterværn.

Se Benjamins historie

MENTOR

Med Fairways bredt funderede medarbejdergruppe, kan vi altid matche behovene for støtte hos den enkelte kandidat med den helt rigtige mentorprofil hos os.

Vi tilbyder skræddersyede mentorforløb i blandt andet sygedagpengesager, kontanthjælpssager ressourceforløb, ledige fleksjobbere, uddannelsesparate under 30 år, JAF-forløb mv.

RESSOURCEFORLØB

Fairway tilbyder i alle ressourceforløbssager at forestå både den helhedsorienterede indsats, hvor vi træder ind med støttende, motiverende og erhvervsrettede tiltag under ét, og den specialiserede indsats, hvor vi fokuserer på at sætte ind med præcise tiltag, for at nå de aftalte mål og delmål for forløbet.

INTEGRATION

I Fairway ønsker vi, at vores løsninger og ydelser også tilbydes personer under integrationsloven.

Vi tilbyder en række mere erhvervsrettede ydelser med udgangspunkt i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets og introduktionsprogrammets hovedmål.

Herudover tilbyder vi også skræddersyede forløb indenfor repatrieringsindsatsen.

PROJEKTER, UDBUD MV.

Fairway har solid erfaring med at udforme og gennemføre beskæftigelsesfremmende projekter i tæt samarbejde med Jobcentret.

Ligeledes er vi aktiv part i udbud indenfor rammerne af vores kerneydelser.
Vi interesserer os for, via udbud og projekter, at sikre flere kandidater lettere adgang til vores ydelser og ikke mindst resultater.