Ressourceforløb

Ressourceforløb

I Fairway tilbyder vi en række forskellige tilbudspakker, der retter sig direkte mod kandidater i ressourceforløb.

Vores indsatser i disse sager dækker blandt andet over følgende mentortiltag:

  • Brobygning til og sparring omkring uddannelse,
  • Koordinering og støtte i relation til behandlingstiltag – herunder misbrugsbehandling,
  • Mestringsforløb ud fra aftalte fokusområder,
  • Rådgivningsforløb med støtte (ikke behandling) fra psykolog, terapeut eller coach,
  • Sundhedsforløb med træning, kostvejledning og mental hygiejne

 

Rent erhvervsrettet tilrettelægger vi i ressourceforløb også:

  • Afklarende og udviklende praktikker med jobsigte,
  • Snusepraktikker sideløbende med andre tilrettelagte tiltag,
  • Elev- og voksenelevpladser

 

I mange tilfælde forestår vi hele pakken, altså såvel mentorindsatsen som den erhvervsrettede indsats.

Se mere om hvordan vores arbejde bliver oplevet hér, og kontakt os direkte for yderligere.

Henrik Blok

”Jeg havde lidt resigneret omkring livet grundet alvorlig kræftdiagnose og et overforbrug af alkohol. Jeg var på ressourceforløb, og var egentlig afklaret med at sådan ville det ende. Jeg mødte Michael fra Fairway, som blev min mentor og jeg fik genvundet troen på livet og arbejdsmarkedet.

Vi havde en tæt relation, der var båret af gensidig respekt. Via Fairway gik jeg fra ressourceforløb til fleksjobberettigelse. Ikke nok med det; Fairway var også med hele vejen til jeg fik fleksjobansættelse hos Cabinn som vicevært.”