FAIRWAYS SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER

Siden 2003 har Fairway samarbejdet tæt med og leveret mange forskellige services og ydelser til primært private virksomheder og organisationer.

RÅDGIVNING

Mange forskellige typer virksomheder har siden 2003 draget nytte af Fairways rådgivning.

Vores rådgivning er generelt fokuseret omkring tiltag, der kan styrke virksomhedernes CSR-profil samt imødekomme FN’s verdensmål.

Herudover rådgiver vi også i mere unikke sager og situationer, hvor vi med vores specialviden kan tilbyde netop den rigtige hjælp rettidigt og kvalificeret.

NETVÆRK

Foruden at tage aktiv part i flere forskellige netværk, har vi i Fairway i flere år og med stor succes faciliteret og arrangeret netværksarrangementer flere gange årligt.

Ud fra vores gode rammer i Bella Center tilbyder vi gratis deltagelse i disse netværksarrangementer og gå-hjem-møder, hvor spændende foredragsholdere stiller skarpt på tidens relevante arbejdsmarkedsmæssige temaer.

FASTHOLDELSE

Som aktiv part indenfor rammerne af det rummelige arbejdsmarked, har Fairway siden 2003 rådgivet utallige virksomheder omkring arbejdsfastholdelse. Lovgivningen i dag rummer uendelig mange muligheder, men det kan i virksomhederne være vanskeligt at overskue selve processen og særligt samarbejdet med offentlige instanser mv.

I Fairway har vi ekspertisen, så lad os hjælpe din virksomhed og din medarbejder godt videre mod fastholdelse!

SYGEMELDT I EGEN VIRKSOMHED

Bliver man som selvstændigt erhvervsdrivende ramt af sygdom, kan det midt i de helbredsbetingede udfordringer hurtigt virke uoverskueligt sideløbende at skulle holde virksomheden i gang.

I Fairway kan vi qua vores specialviden indenfor området hjælpe dig igennem denne svære situation, og sikre at du kommer ud i den anden ende af sygdomsforløbet med intakt virksomhed og drift.

Se videoen her

SKAB UDVIKLING OG VÆKST I DIN VIRKSOMHED, OG FÅ FLERE FARVER PÅ PALETTEN I DIN FREMTIDIGE REKRUTTERINGSFORM.

Rekruttering af fleksjobmedarbejder

Qua vores tætte og mangeårige samarbejde med flere storkøbenhavnske jobcentre, kan vi i Fairway hjælpe din virksomhed med at finde den helt rigtige fleksjobkandidat.

Uanset om behovet dækker 3 eller 18 ugentlige arbejdstimer, hjælper vi dig ikke blot med rekrutteringen, men også med at få ansættelsen på særlige vilkår på plads, ligesom vi er din samarbejdspartner før, under og efter.

Rekruttering

Vi kan i Fairway bistå dig i forhold til rekruttering af medarbejdere i bredere forstand.

Vi har tæt samarbejde med mange ledige kandidater, der i forbindelse med for eksempel afklaring, omskoling eller revalidering søger en praktik, hvor ud fra de kan opkvalificeres og senere opnå ansættelse. Vi er med på hele rejsen, og sørger for at din virksomhed hele vejen igennem har vores fulde støtte og opbakning.