Sygedagpengemodtagere og ledige

Sygedagpengemodtagere og ledige

Det kan være svært at finde sin vej tilbage til arbejdsmarkedet efter længere tids ledighed eller sygemelding. Mange faktorer og usikkerhedsmomenter spiller en større rolle, end de fleste på forhånd er klar over. Og det er vi forberedt på.

Qua mange års erfaring i relation til denne indsats har vi opbygget og udviklet vores strategier således, at der ikke blot tages hensyn til gældende lovgivning, men også efterlades det nødvendige spillerum til, at vi i samarbejde med dig kan finde frem til den for alle bedst tænkelige og erhvervsrettede løsning.

Selve kernen i vores arbejde er vores bredt forankrede netværk af virksomheder, som vi samarbejder tæt med. Dette tætte samarbejde medvirker til en løsning for dig.

Vi vil skabe rammer, rum og forståelse hos virksomheden, så du stille og roligt vil blive inkluderet i dit tempo.

Du medinddrages i ethvert tiltag og vil blive rådgivet af din faste kontaktperson gennem hele forløbet, som er individuelt tilrettelagt ud fra din unikke situation.

Hermed sikrer vi os, at du bliver lyttet til, og vi sparer med dig ift. dine jobmæssige ønsker. Fokus vil være rettet på et samarbejde mellem os til fremme for dine muligheder for en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet – eller anden afklaring af din situation.

Vi er med andre ord med dig hele vejen. Fra indledende samtaler, hen over etablering af virksomhedsrettet forløb og til afklaring af din jobmæssige situation.

Kasper Westergaard

Når livet rammer en hårdt, kan man blive nødt til at skifte retning. Den proces kan være svær, men resultatet kan på den anden side være overraskende positivt.

Lad dig inspirere af Kaspers vej til et nyt arbejdsliv med glæde og overskud. 

liane

Langt de fleste af vores kandidater har et stort ønske om at vende tilbage til arbejdsmarkedet, i det omfang de kan klare det. Det er ikke hver gange, at det viser sig realistisk. Den erkendelse kan være svær, men i Fairway er vi med hele vejen for at sikre en så god proces som mulig. Mød Liane, der er et godt eksempel på en sådan historie.

Nina Brandt

Nina var sygemeldt og skulle have afklaret, hvor meget hun kunne og med hvad hun skulle arbejde. For at sikre optimale vilkår og skånehensyn undervejs i forløbet, afdækkede vi først hendes samlede profil inkluderende alt lige fra faglige kompetencer til helbredsmæssige begrænsninger. Med et klart billede af Ninas fuldstændige profil, kunne vi hernæst søge efter det helt rigtige jobmatch til Ninas afklaringsforløb. Efter endt praktik kunne Nina blive i funktionen som fleksjobber.