Fleksjob

Fleksjob

I Fairway har vi siden 2003 hjulpet mange kandidater fra vores samarbejdende jobcentre i fleksjob.

Dette er sket i tæt samarbejde med vores store og bredt funderede virksomhedsnetværk, som vi naturligvis åbner op overfor den enkelte kandidat i vores direkte samarbejde.

Vi er i Fairway en medarbejderskare med en varieret og bredt funderet faglig og erfaringsmæssig baggrund, der gør os i stand til at favne vidt i forhold til arbejdet med den enkelte fleksjobkandidat.

Uanset om ens udfordringer har grobund i psykiatriske, fysiske eller for den sags skyld smalle branchespecifikke søgeområder, så er vi i stand til at levere den rigtige indsats – til tiden.

Vi har en række forskellige tilbudspakker indenfor fleksjobområdet; vi tilbyder blandt andet målrettede jobsøgningsforløb for ledige fleksjobkandidater, revurderingsforløb med dedikeret jobfokus og afklaringsforløb i fleksjobsager, hvor der kan være tvivl om hvorvidt den enkelte kandidats tilstand matcher realistiske fleksjobmuligheder.

Ligeledes tilbyder vi mentorforløb i forbindelse med fleksjobsager, primært som opbygning til erhvervsrettede tiltag, undervejs i praktikker og/eller som efterværn i ansættelsesforløb.

Når man som rådgiver i et jobcenter henviser en kandidat til forløb hos os, sikrer man kandidaten én fast kontaktperson gennem hele vores samarbejde.

For at sikre seriøsitet, eksklusivitet og fokus er alle vores forløb individuelt tilrettelagte.

Vi har solid erfaring med og ekspertise i at finde de helt rigtige muligheder og rammer til den enkelte kandidat, og sørger altid for at skabe et match til et job, hvor de relevante skånebehov kan imødekommes optimalt.

Se mere om forskelligheden i de fleksjob vi laver, og kontakt os endelig for at høre nærmere om, hvad vi kan tilbyde af enten eksisterende tilbudspakker eller skræddersyede tiltag.

Frank Cronfalk

Frank kom fra en stilling med højt tempo og mange ansatte. Det var derfor en stor omvæltning for ham, da han grundet sygdom ikke længere kunne varetage sit job. I dag trives han som fleksjobber i en ny stilling i en mindre virksomhed. I videoen kan du få et indblik i hans rejse.

Linda Jensen​

Linda havde af flere omgange forsøgt at vende til arbejdsmarkedet uden held. De mange tidligere forgæves forsøg medvirkede til, at Linda gradvist mistede troen her at kunne komme tilbage. Da Linda som sygemeldt kom til Fairway, fandt hun sin vej tilbage. 

Hans Knudsen

Hans havde med vores hjælp og støtte modet og styrken efter 23 år udenfor arbejdsmarkedet at finde sin vej tilbage i fleksjob.

Malermester Schmeer havde lysten, tiden og ressourcerne til at tage imod Hans. En dejlig historie der viser, at selv når det er svært og til tider uoverskueligt, kan det lade sig gøre

,