Integration

integration

I Fairway stræber vi efter at kunne tilbyde en relevant og bred vifte af aktuelle tilbud, der afspejler den demografi og virkelighed, der findes i de forskellige kommunale jobcentre, vi samarbejder med.

Derfor tilbyder vi naturligvis også vores tilbudspakker til personer, der er omfattet af integrationsloven, og hvor vi kan hjælpe til med at sikre selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets og introduktionsprogrammets hovedmål.

Mere specifikt tilbyder vi erhvervsrettede tilbud som vejledning, opkvalificering, udviklende praktikker, snusepraktikker, jobforløb via løntilskud efter integrationsloven mv.

Herudover tilrettelægger vi også særlige forløb indenfor repatrieringsindsatsen, hvor vi med vores juridiske kompetencer kan skabe løsninger og følge kandidatens sag til dørs til gavn og glæde for alle parter.

Vi tilbyder også mere skræddersyede forløb, der kan dække de mere specifikke behov i den enkelte sag.

Det kan du få meget mere at vide om ved at kontakte os direkte!