Sygemeldt

Sygemeldt

I Fairway har vi siden 2003 specifikt serviceret først offentlige forvaltninger og siden 2007 jobcentre med tilbudspakker indenfor sygedagpengeområdet i en bredere forstand.

Sygedagpengesagernes lovgivningsmæssige og interessemæssige kompleksitet gør det til et af vores absolutte yndlingsarbejdsområder!

Vores bredt funderede medarbejdersammensætning i Fairway er nøje tilrettelagt og vedligeholdt således, at vi professionelt, målrettet og determineret kan navigere i et felt, hvor samarbejdet mellem kandidat, Jobcenter, faglige organisationer, advokater, forsikringsselskaber, læger etc. ellers kan opleves som uoverskueligt.

Fairways medarbejderstab tæller blandt andet ansatte med baggrunde som socialrådgiver, jurist, misbrugskonsulent, cand.scient.adm., ergoterapeut, MCR (konflikthåndtering), pædagog, psykolog, kommunikationsuddannet, certificeret coach mv.

Derfor kan vi tilbyde løsninger og tiltag i forhold til kandidater med såvel somatiske som psykologiske/psykiatriske udfordringer og skånebehov; også, og måske særligt udtalt, i sager med høj kompleksitet.

I vores tilbudspakker har vi først og fremmest erhvervsrettede forløb som:

  • jobafklaringsforløb,
  • udviklende og afklarende praktikforløb,
  • optimerende forløb for delvist sygemeldt og/eller sygemeldte, der indenfor kort tid kan bringes tilbage på fuld tid.

I disse erhvervsrettede sager er Fairways særlige kendetegn, at vi sætter en ære i at afslutte alle forløb med en slutevaluerende rapport/skrivelse, der dels er på et højt fagligt niveau, dels peger konkret og direkte på løsningstiltag og fremtidige perspektiver med både langt og kort sigte.

Det er også Fairways unikke kendetegn, at vi igennem årene har opbygget og udviklet et stort virksomhedsnetværk, som vi arbejder tæt sammen med.

Dette unikke samarbejde gør os i stand til at finde eller skabe netop de helt særlige jobtyper og nichestillinger, der har afgørende betydning for at vi kan implementere løsninger, der imødekommer vores kandidaters skånebehov og ønsker optimalt.

Et andet speciale hos Fairway er vores særlige tilbudspakke i fastholdelsessager, hvor vi med en specialiseret og intensiveret indsats på kort tid og i tæt samarbejde med jobcentrene kan forebygge, at sygemeldinger munder ud i opsigelser og lediggang, og i stedet medvirke til at sikre en fastholdelse af kandidaten på arbejdspladsen i en funktion, der er skåneoptimal i en bred forstand.

Vi tilbyder indenfor sygedagpengeområdet også mentorforløb, hvor fokus kan være:

  • udskrivningsmentor,
  • uddannelsesmentor,
  • behandlingsmentor, der koordinerer og assisterer ved behandling, lægebesøg mv.
  • mentorforløb, der bygger bro til efterfølgende praktiktiltag

Uanset hvilken indsats, man som rådgiver i et jobcenter ønsker at henvise en kandidaten til hos os, sikrer man kandidaten én fast kontaktperson gennem hele vores samarbejde.

For at sikre seriøsitet, eksklusivitet og fokus er alle vores forløb individuelt tilrettelagte.

Se mere om oplevelsen af vores arbejde hér, og kontakt os direkte for yderligere.

Kasper Westergaard

Når livet rammer en hårdt, kan man blive nødt til at skifte retning. Den proces kan være svær, men resultatet kan på den anden side være overraskende positivt.

Lad dig inspirere af Kaspers vej til et nyt arbejdsliv med glæde og overskud. 

liane

Langt de fleste af vores kandidater har et stort ønske om at vende tilbage til arbejdsmarkedet, i det omfang de kan klare det. Det er ikke hver gange, at det viser sig realistisk. Den erkendelse kan være svær, men i Fairway er vi med hele vejen for at sikre en så god proces som mulig. Mød Liane, der er et godt eksempel på en sådan historie.

Nina Brandt

Nina var sygemeldt og skulle have afklaret, hvor meget hun kunne og med hvad hun skulle arbejde. For at sikre optimale vilkår og skånehensyn undervejs i forløbet, afdækkede vi først hendes samlede profil inkluderende alt lige fra faglige kompetencer til helbredsmæssige begrænsninger. Med et klart billede af Ninas fuldstændige profil, kunne vi hernæst søge efter det helt rigtige jobmatch til Ninas afklaringsforløb. Efter endt praktik kunne Nina blive i funktionen som fleksjobber.