Arbejdsfastholdelse

Arbejdsfastholdelse

I Fairway har vi specialiseret os i arbejdsfastholdelse.

Hvis du er sygemeldt eller delvist sygemeldt i et ansættelsesforhold, eller har svært ved at overkomme arbejdstimer og -opgaver grundet sygdom, så har Fairway mulighed for at træde hurtigt til og hjælpe dig med at fastholde dit arbejde.

Du er hos os sikret én fast konsulent, der følger dig og din sag hele vejen frem til afgørelse.

Din faste konsulent hos os har relevant og specialiseret viden indenfor arbejdsfastholdelsesområdet, og vi er vant til at kunne skabe overblik og klarhed både i forhold til din sag og dine muligheder.

Det er grundlæggende vigtigt at træde hurtigt til i sager, hvor der stadig er fastholdelsesmulighed.

Vi er i Fairway klar til at rykke ud med ganske kort varsel, og vores forløb er sammensat på en måde der sikrer, at du hurtigst muligt og under de rette forhold gennemgår den konkrete afprøvning, der kan bringe din sag videre til afgørelsesfasen.

Hvis din arbejdsfastholdelse er afhængig af særlige vilkår, hjælper vi dig sammen med dit Jobcenter med at få afklaret mulighederne for etablering af fleksjob i din nuværende stilling, og herefter med at få forhandlet selve fleksjobbet endeligt på plads.

Kontakt os endelig for yderligere information – og husk at tid er en altafgørende faktor i fastholdelsessager.

Marianne Drejer

”På grund af problemer med mit helbred, kunne jeg ikke holde fast i mit arbejde på fuldtid i Kongelundens Autoservice. Fairway blev koblet på sagen for at hjælpe mig videre igennem min afklaring hen imod et fastholdelsesfleksjob. Jeg blev hos Fairway mødt af en høj professionalisme og stor forståelse for ikke bare min, men også virksomhedens situation. Det gjorde at vi følte os trygge hele vejen gennem, og efter Fairways meget gennemarbejdede rapporter og observationer, fik jeg tilkendt et fastholdelsesfleksjob. Så jeg har trods sygdom stadig en tilknytning til arbejdsmarkedet og det er jeg rigtig glad for i dag.”

,