Advisory Board

advisory board

Vores tanke er ganske enkel: når vi nu er så nysgerrige på, hvad der virker – så er det mest logisk at inddrage de personer, der selv har det igennem.

Af samme årsag har Fairway sammensat et advisory board af 5 kandidater, som alle har været igennem forløb hos os. Kandidaterne er nøje udvalgt således, at de repræsenterer forløbsafslutninger indebærende alt fra job på det ordinære arbejdsmarked til fleksjob og førtidspension.

Vi har med Fairways advisory board ønsket at få dette ekstremt vigtige perspektiv fra kandidaterne selv bragt i spil, således at det indgår som en forankret del af vores arbejdsgange og i selve tilrettelæggelsen af nye tiltag.

Resultatet er i vores optik, at vi i dag meget mere direkte kan sammenholde kandidaternes perspektiv med de krav og forventninger, som vores øvrige samarbejdspartnere har til os, for derigennem at optimere kvaliteten i vores arbejde yderligere til glæde og gavn for alle parter.

Karina Maut

Karina Maut var sygemeldt, og blev via Fairway ansat fuldtid hos Anchersen som buschauffør.

Gitte Jensen

Gitte Jensen var sygemeldt og blev via Fairway ansat i fleksjob hos Bahne.

Jeanette Pedersen

Jeanette Pedersen var tildelt fleksjob og blev via Fairway ansat som støtte/kontaktperson på Skelgårdsskolen.

Mia Sandholdt

Mia Sandholdt var sygemeldt og blev efter arbejdsprøvning via Fairway tildelt førtidspension.

Max Engersløv Hansen

Max Engersløv Hansen blev via Fairway revalideret til ejendomsfunktionær, og blev med Fairways hjælp ansat på en lokal skole på Amager som led i sin uddannelsesplan.